BGVN (Bạn Gái Việt Nam) est une association a but non lucratif qui fournit conseil et su

BGVN (Bạn Gái Việt Nam) est une association a but non lucratif qui fournit conseil et support à la communauté homosexuelle vietnamienne et plus spécialement les lesbiennes, bisexuelles et transgenres. Le site offre notamment un forum pour discuter et partager nos expériences Gái Việt Nam, gọi tắt là BGVN, là một nhóm phi lợi nhuận hoạt động với mục đích hướng dẫn tìm hiểu và giúp đỡ về các vấn đề liên quan đến người đồng tính Việt Nam, đặc biệt là đồng tính nữ, và những phụ nữ lưỡng tính, hoán tính Việt Nam. Diễn đàn BGVN là nơi gặp gỡ và thảo luận an toàn, dễ dàng của những người đồng tính nữ, lưỡng tính, và hoán tính Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới với đủ loại thành phần lứa tuổi, nghề nghiệp.