Petit recit de mes pensées, de mes envies d’un homo, d’un gay … bref rien de bien interessant …